Syed Mushtaq Ali Trophy: Shikhar Dhawan set to lead Delhi side

Syed Mushtaq Ali Trophy: Shikhar Dhawan set to lead Delhi side